Ctrl+4: Podtržení textu

Zkratka Ctrl+4 je podtržení textu nebo odstranění podtržení, stejně jako zkratka Ctrl+U .

Krok 1: Vyberte rozsah dat, který chcete podtrhnout (např. B2:D4);

Krok 2: Stiskněte a podržte Ctrl a poté stiskněte číslo 4 na klávesnici v alfanumerické části.Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel