Ctrl+3: Kurzíva textu

Zkratka Ctrl+3 je změnit text kurzívou nebo odstranit formátování kurzívou, stejně jako zkratka Ctrl+I .

Krok 1: Vyberte rozsah dat, který chcete zobrazit kurzívou (např. B2:D4);

Krok 2: Stiskněte a podržte Ctrl stiskněte číslo 3 z klávesnice v alfanumerické části. Vybraný rozsah dat je nyní kurzívou.Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel