Ctrl+1: Formátovat pole buněk

Zkratka Ctrl+1 je formátovat buňku pomocí dialogového okna 'Formát buněk'.

Krok 1: Klikněte na libovolnou buňku v listu (např. buňku A1);

Krok 2: Stiskněte a podržte tlačítko ' Ctrl “ a na klávesnici v alfanumerické části stiskněte číslo 1 Formát buněk objeví se okno.Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel