Alt+Shift+F1: Vloží nový list

Zkratka Alt + Shift + F1 je vložit nový list, stejně jako zkratka ' Shift+F11 '.

Krok 1: Klepněte na libovolnou buňku v listu;

Krok 2: Stiskněte a podržte Všechno a Posun a stiskněte klávesu F1 pro vložení nového listu.Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel