Alt+PageUp: zástupce Jedna obrazovka vlevo

Zkratka Alt + PageUp je přesunout v listu o jednu obrazovku doleva. U některých klávesnic, PageUp je také PgUp .

Krok 1: Klepněte na buňku v listu, která není na první obrazovce (přesuňte kurzor doprava, dokud neuvidíte několik prvních sloupců);

Krok 2: Stiskněte a podržte tlačítko ' Všechno a stiskněte tlačítko ' PageUp '. Uvidíte, že se kurzor nyní přesune na předchozí obrazovku.Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel