Alt+PageDown: Zástupce o jednu obrazovku vpravo

zkratka' Alt + PageDown 'je přesunout v listu o jednu obrazovku doprava.' PageDown ' může také být ' PgDn “ na některých klávesnicích.

Krok 1: Klikněte na buňku v listu (např. první obrazovka);

Krok 2: Stiskněte a podržte tlačítko ' Všechno a stiskněte tlačítko ' PageDown '. Uvidíte, že se kurzor nyní přesune na další obrazovku.Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel