Alt+F8: Zobrazí okno maker

Zkratka Alt + F8 je zobrazit Makro okno pro vytvoření, spuštění, úpravu nebo odstranění makra.

Krok 1: Klepněte na libovolnou buňku v listu;

Krok 2: Stiskněte a podržte Všechno a poté stiskněte F8 z klávesnice, Makro objeví se okno.

Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel