Alt+F2: Zobrazit okno Uložit jako

Zkratka Alt+F2 je zobrazit ' Uložit jako '. Viz také Shift+F12 .

Krok 1: Klepněte na libovolnou buňku v listu;

Krok 2: Stiskněte a podržte Všechno a poté stiskněte tlačítko F2 klávesu z klávesnice. Tím se zobrazí okno Uložit jako.Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel