Alt+F1: Vytvořte graf

Zkratka Alt + F1 je vytvořit vložený graf s vybranými daty.

Krok 1: Vyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf;

Krok 2: Stiskněte a podržte Všechno a poté stiskněte F1 klávesu z klávesnice. Data se změní na graf.Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel