8 Běžné chyby v Excelu

#DIV/0! #N/A Chyba #NÁZEV? #NULA! #NA JEDNOU! #REF! #HODNOTA! #######

Při práci s Excelem se může ve vašich datech nebo analýze objevit jedna nebo více chyb. Každá chyba má svůj důvod.

1. Co je #DIV/0! Chyba?'#DIV/0!' se objeví, když je číslo děleno nulou (0) nebo buňkou, která neobsahuje žádnou hodnotu. Když se objeví tato chyba, zkontrolujte svého jmenovatele.

Pokud chcete tuto chybu opravit, můžete použít Funkce IF vrátit prázdné, když je jmenovatel 0 nebo prázdný.

= IF(B1<>0,A1/B1,'')

2. Co je chyba #N/A?

'#N/A' se zobrazí, když pro funkci nebo vzorec není k dispozici hodnota.

Například při použití Funkce vlookup , chybová hodnota #N/A znamená, že přesné číslo nebylo nalezeno. V následující tabulce je hodnota buňky A3 78, která není ve sloupci D. Výsledek vrátí #N/A.

3. Co je #JMÉNO? Chyba?

'#NÁZEV?' se zobrazí, když nesprávně zadáte název rozsahu nebo název funkce. Například pro průměr 3 a 4 by vzorec měl být '=průměr(3,4)'. '#NÁZEV?' se objeví, když zadáte špatný vzorec '=averag(3,4)', kde chybí poslední písmeno 'e'.

4. Co je #NULL! Chyba?

'#NULA!' se zobrazí, když zadáte průsečík dvou oblastí s nesprávným operátorem průsečíku. Například získáte #NULL! chyba, když ve vzorci chybí čárka '=SUM(A1:A2 B1:B2)'.

5. Co je #NUM! Chyba?

'#NUM!' se zobrazí, když vzorec nebo funkce obsahuje neplatné číselné hodnoty. Například, Funkce LOG vyžaduje kladné reálné číslo. '#NUM!' se zobrazí, když zadáte záporné číslo (např. -10).

6. Co je #REF! Chyba?

'#REF!' objeví se, když odkaz na buňku není platný, například do buňky A2 zadejte vzorec '=B2+D9', poté odstraňte sloupec D, hodnota v A2 vrátí #REF! chyba.

7. Co je #HODNOTA! Chyba?

'#HODNOTA!' se zobrazí, když je v jednom vzorci zahrnut jiný typ dat. Například vzorec '=A1+A2+A3+A4+A5' vrátí #HODNOTA! protože jsou zahrnuty text i čísla.

8. Co je chyba '#######'?

'#######' se zobrazí, když sloupec není dostatečně široký, aby se v něm zobrazily všechny znaky. Například buňka A2 „30.5.2016“ vrátí „#######“, když zúžíte sloupec A.

Stáhněte si běžné chyby