2 způsoby, jak přidat mezery před obsah buňky

Někdy může být potřeba přidat před obsah v buňce mezery. Pokud máte jen několik buněk, můžete přidat mezery pohybem myši v buňce a nepřetržitým stisknutím mezerníku na klávesnici.

Když potřebujete přidat mezery do mnoha buněk, stanou se užitečné následující 2 metody.

Metoda 1: Vzorec ampersandu (&).& (ampersand) může spojit obsah ve 2 nebo více buňkách do jedné buňky. Můžete například propojit sloupec s křestním jménem (sloupec A) a sloupec s příjmením (sloupec B) do nového sloupce, který obsahuje jméno i příjmení.

Vzorec:

= buňka 1 & buňka 2 (bez mezery mezi)
= buňka 1 &' '& buňka 2 (mezera jedna mezera)

Pomocí tohoto vzorce můžeme také přidat mezery před obsah buňky. Chcete-li například přidat 10 mezer před křestní jména ve sloupci A, můžeme vzorec upravit na:

=' '& A2 (ponechte prosím 10 mezer v uvozovkách)

Zadejte výše uvedený vzorec do prázdné buňky (např. E2) a zkopírujte jej do jiných buněk.

Upozornění:

V některých situacích může být bezpečnější skrýt výsledky vzorce do hodnoty pomocí kopírování a speciálního vkládání.

Metoda 2: Funkce CONCATENATE

CONCATENATE je jedna z textových funkcí pro spojení 2 nebo více buněk do jedné buňky. Můžete například spojit sloupec s křestním jménem a sloupec s příjmením do nového sloupce, který obsahuje jméno i příjmení.

Vzorec:

= CONCATENATE (buňka 1, buňka 2)

Chcete-li přidat 10 mezer před křestní jména ve sloupci A, můžeme tento vzorec upravit takto:

= CONCATENATE (' '&A2) (ponechte prosím 10 mezer v uvozovkách)

Zadejte výše uvedený vzorec do prázdného sloupce a zkopírujte jej pro výsledky dalších buněk.

Upozornění:

Od Excelu 2016 byla funkce CONCATENATE nahrazena funkcí CONCAT. V Excelu 2016 CONCATENATE stále funguje, ale v budoucích verzích nemusí být k dispozici.

Stáhnout Přidat mezery